Irene Verheijen werkt mee aan update Praktijkgids Landkaart levensmiddelenrecht

Irene Verheijen werkt mee aan update Praktijkgids Landkaart levensmiddelenrecht

Na zes jaar is de Praktijkgids Landkaart levensmiddelenrecht geactualiseerd. Het boekwerk – 306 pagina’s dik – is tot stand gekomen met inbreng van Irene Verheijen van Legaltree. De gids geeft onder meer juristen en voedingstechnologen inzicht in de complete wet- en regelgeving die het levensmiddelenrecht vormen. Zowel Nederlandse als Europese wetgeving komt in de gids aan bod.

De levensmiddelensector staat erom bekend een van de meest gereguleerde sectoren in Europa te zijn. Nederland is daarin geen uitzondering. ‘Er zijn veel ontwikkelingen in wetgeving op het gebied van levensmiddelen. Zes jaar na de vorige uitgave was een update van de landkaart daarom zeker noodzakelijk’, constateert Irene Verheijen. Zij is sinds 2013 partner bij Legaltree. Het levensmiddelenrecht is een van haar specialisaties.

De samenstellers – naast Irene ook Theo Appelhof, Bernd van der Meulen en Sofie van der Meulen – maken met een handige landkaart de complexe regelgeving inzichtelijk. Eenmaal uitgeklapt laat de landkaart zien hoe de levensmiddelenwetgeving is opgebouwd, zowel in Nederlands als in Europees verband.

Wat is er nieuw?
Een aantal grote wijzigingen heeft impact gehad op de landkaart.

  • Sinds 2016 bestaan nieuwe richtlijnen voor onder meer de samenstelling en de presentatie van voeding voor zuigelingen en peuters, voeding voor medisch gebruik en producten voor gewichtsbeheersing.
  • Op 1 januari 2018 trad de nieuwe Novel Foods Verordening in werking. Bedrijven die een levensmiddel in de EU introduceren, moeten eerst vaststellen of het wel of geen nieuw levensmiddel is conform de verordening.
  • De Europese Commissie heeft onder het motto ‘Smarter Rules for Safer Food’ nieuwe (controle)verordeningen gepubliceerd. Dit zijn verordeningen die betere regels voor de gezondheid en veiligheid van plant en dier nastreven en de veiligheid van de voedselketen moeten verhogen. De verordeningen komen in de plaats van 70 bestaande richtlijnen en verordeningen. Ook de thema’s handel via internet en voedselfraude worden hierin geadresseerd.
  • Ook het verdwijnen van de productschappen in ons land heeft invloed op de regelgeving. De publieke taken zijn overgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA).

De gids neemt daarnaast het internationale recht op het gebied van levensmiddelen (WTO, Codex Alimentarius, SPS, TBT en GATT) en private regelgeving mee. De Praktijkgids Landkaart levensmiddelenrecht is onderdeel van de reeks Praktijkgidsen Waar & Wet van de Sdu. Bestellen kan hier www.sdu.nl