Juridische consequenties van gebrekkige heupimplantaten

Uit PIV-Bulletin 2012, mei 2012

Lees het artikel