Antoinette Collignon lid juridisch kernteam MH17

Legaltree partner Antoinette Collignon is uitgenodigd voor het landelijk kernteam advocaten voor de rechtsbijstand in de MH17-zaak. Dit kernteam – opgericht op 13 november 2014 – is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand, Slachtofferhulp Nederland en LSA (Vereniging Letselschadeadvocaten) en ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

‘We willen dat de belangen van de nabestaanden optimaal worden behartigd’, aldus Collignon die aan het kernteam deelneemt namens de LSA.’ Door gezamenlijk op te trekken en kennis te delen kan een beter resultaat worden behaald.’

Het kernteam MH17 bestaat naast Antoinette Collignon uit; Peter Langstraat (LSA), Veeru Mewa (ASP), Sander de Lang (ASP), Maya Spetter (ASP) en Evert Wytema (ASP). Allen advocaten met aantoonbare kennis en ervaring met luchtvaartrampen. Zo behartigde Collignon de belangen van slachtoffers van de vliegtuigramp bij Schiphol met het toestel van Turkish Airlines en beschikt zij over een groot internationaal netwerk.

Doelen Kernteam MH17
Het juridisch kernteam heeft de volgende doelstellingen geformuleerd. Zij gaat onder meer:

  • afspraken maken met Malaysia Airlines over vraagstukken die rond alle schadeclaims spelen.
  • LSA en ASP-advocaten ondersteunen, die belangen van nabestaanden behartigen.
  • juridische vraagstukken rond de aansprakelijkheid van andere partijen die betrokken zijn bij de ramp nader uitdiepen.

Het team streeft verder naar internationaal samenwerking met luchtvaartrechtadvocaten die belangen van nabestaanden behartigen. Collignon; ‘Het is een zeer complexe zaak. Met het kernteam gaan wij proberen te zorgen dat de waarheid boven tafel komt, de schade volledig wordt vergoed, de aansprakelijke partijen ter verantwoording worden geroepen en ons best er voor doen om te zorgen dat een dergelijke ongeval nooit meer plaatsvindt.’   

Meer informatie: 
T +31 88 040 21 20
M +31 622 99 22 53
antoinette.collignon@legaltree.nl
www.antoinettecollignon.nl 

Zie ook: http://www.rvr.org/nl/news,2014/november/Rechtsbijstand-aan-nabestaanden-van-de-ramp-met-vl.html