Opheffing van een aandelensoort bij ‘tracking stock’

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Opheffing van een aandelensoort bij ‘tracking stock’’, Ondernemingsrecht 2003/7, Wolters Kluwer.

In dit artikel wordt ingegaan op het verschijnsel waarbij aandeelhouders economisch gerechtigd zijn tot een bepaalde onderneming binnen een vennootschap, zogenaamde ‘tracking stock’. De auteur beschrijft de juridische instrumenten waarmee economische gerechtigdheid tot een bepaalde onderneming ongedaan gemaakt kan worden. Deze instrumenten blijken in de praktijk voor met name open NV’s als knellend te worden ervaren.

Lees het volledige artikel hier.