Poczta Polska SA: Past performance en de facultatieve uitsluitinggrond van artikel 45 lid 2 sub d van de Richtlijn

Te lezen in

Noot bij HvJ EU 13 december 2012, C-465/11