Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering

Legaltree is thuis in aansprakelijkheids- en verzekeringsrechtelijke vraagstukken en gespecialiseerd in het behandelen van complexe schadeclaims, zowel in letselschade- als in bedrijfsschadezaken. Wij werken voornamelijk voor zakelijke partijen zoals onder meer verzekeraars, bedrijven, ziekenhuizen en overheden. Onze expertise reikt ver, ook letterlijk: wij behandelen regelmatig grensoverschrijdende zaken en worden vaak gevraagd om expertiserapportages af te geven voor procedures in het buitenland.

Dankzij onze ervaring, opgedaan in de advocatuur en bij de rechterlijke macht, zijn wij in staat uw zaak op zijn merites te beoordelen en u deskundig te begeleiden naar een oplossing van het geschil. Dit doen wij door middel van minnelijk overleg, mediation of het voeren van een procedure. U kunt ook bij ons terecht voor een bindend advies of een second opinion.

Aansprakelijkheid

 • Internationale aansprakelijkheidskwesties
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • (Medische) beroepsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Toezichthouders- en bestuurdersaansprakelijkheid

Schadevergoeding

 • (Grensoverschrijdende) letsel- en overlijdensschade
 • Bedrijfsschade
 • Regresrecht
 • Massaschade

Verzekeringen

 • Polisvoorwaarden
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Verzekeringsfraude

Partners