Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een ondernemer heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering om zich van een inkomen te voorzien bij ziekte. Wordt die ondernemer ziek, dan kan er een discussie ontstaan tussen de verzekerde en de verzekeraar. Geeft de aandoening waar de verzekerde aan lijdt eigenlijk wel recht op een uitkering? Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid? En wat is dan de hoogte van de uitkering? Cruciaal voor het verstrekken van een verzekeringsuitkering is het percentage arbeidsongeschiktheid. Komen beide partijen er niet uit, dan is een deskundigenbericht de oplossing. Legaltree is er ervaren in.