Beroepsaansprakelijkheid

Een professional kan bij de uitoefening van zijn werkzaamheden een beroepsfout begaan waardoor een ander schade lijdt. Denk bijvoorbeeld aan een medische behandeling. Voor de financiële gevolgen kan een zorginstelling, een zorgverlener of een medewerker aansprakelijk worden gesteld. Het is dan allereerst de vraag of degene die aansprakelijk is gesteld zich heeft gedragen zoals een vergelijkbare professional had gedaan. Zo ja, dan moet worden bekeken of die fout ook heeft geleid tot schade.

Legaltree heeft niet alleen ervaring in medische aansprakelijkheidszaken maar ook in de beroepsaansprakelijkheid van advocaten en notarissen.