Internationale aansprakelijkheidszaken

Veel producten en diensten zijn afkomstig uit het buitenland. Die producten moeten ook worden getransporteerd. Wat als bij een verkeersongeval schade wordt geleden? Dan is het de vraag of, waar en bij wie die schade kan worden verhaald. Hetzelfde geldt voor gebrekkige producten en diensten. Er bestaan grote verschillen in de wijze waarop wordt geprocedeerd, de bewijsvergaring, de waardering, verjaringstermijnen en de wijze waarop deze termijnen moeten worden gestuit.