Letsel- en overlijdensschade

Letsel- of overlijdensschade is aan de orde:

  • als iemand letsel oploopt of overlijdt door een onrechtmatige daad
  • door een wanprestatie van iemand anders
  • door een medische fout

Letselschade kan worden onderverdeeld in materiële en immateriële schade (smartengeld). Materiële schade omvat de kosten en verliezen die zijn ontstaan: denk aan verlies aan arbeidsvermogen, de kosten van tijdelijke huishoudelijke hulp, ziekenhuisopnamen en medische kosten. Immateriële schade is de vergoeding voor het verlies aan levensvreugde, pijn en verdriet.