Polisvoorwaarden

De advocaten van Legaltree hebben specifieke kennis en ervaring in huis voor het beoordelen en opstellen van polisvoorwaarden, dekkingskwesties, bijzondere clausules zoals samenloop of opzetclausules en verzwijgingsproblematiek.