Productaansprakelijkheid

Koopt een consument een product dat een gebrek vertoont en ontstaat daardoor schade aan personen of goederen? Dan kan de producent aansprakelijk worden gesteld. Niet alleen voor de geleden schade, maar ook voor de nog te verwachten schade. Die producent is aansprakelijk als het product daadwerkelijk gebrekkig is. Met andere woorden: als het niet voldoet aan de veiligheidseisen die ervan verwacht mogen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

• er een veiligheidsvoorziening ontbreekt
• er sprake is van een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing
• waarschuwingen op het product ontbreken