Bouw, Vastgoed & Huur

Legaltree is thuis op het gebied van het civiele en publieke bouwrecht, het huurrecht en het algemeen vastgoedrecht, waaronder koop/verkoop en zakelijke rechten. Die ervaring hebben we opgedaan bij uiteenlopende (multidisciplinaire) projecten voor uiteenlopende partijen, ook in de top van de markt: (beursgenoteerde) bouwondernemingen, overheden zoals gemeenten en waterschappen, installateurs, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties, zorginstellingen, institutionele beleggers, leegstandbeheerders en makelaars en vve’s.

  • Civiel bouwrecht
  • Publiek bouwrecht
  • Huurrecht
  • Vastgoedrecht

Civiel bouwrecht

Binnen het civiele bouwrecht vindt u bij Legaltree specialistische kennis van zowel grond-, weg- en waterbouw als van de burgerlijke en utiliteitsbouw. Natuurlijk zijn we ook goed bekend met de algemene voorwaarden die in de bouw gelden (zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011) en standaardbestekken (RAW en STABU).

Met die kennis adviseren we u op maat bij het opstellen van en het onderhandelen over uiteenlopende overeenkomsten (zoals aannemingsovereenkomsten, adviseursovereenkomsten, raamovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en realisatieovereenkomsten). Ook hebben we ruime ervaring met zowel traditionele contracten op basis van de UAV 2012 als complexe geïntegreerde (PPS) contracten (D&C, DB(F)M(O), turnkey), al dan niet op basis van de UAV-GC 2005.

Legaltree is niet alleen adviseur. U kunt ook op ons rekenen bij uiteenlopende bouwgeschillen over onder meer vertragingsschade, termijnverlenging, opleveringsgebreken, bestek- en contractuitleg, voortijdige beëindiging van aannemingsovereenkomsten en onderhoudsgebreken. En komt het tot een proces? Goed om te weten dat onze gespecialiseerde advocaten jarenlange proceservaring hebben bij de belangrijkste arbitrage-instituten (zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw) en de burgerlijke rechter.

Publiek bouwrecht

Vaak hebben projecten of geschillen ook een publiekrechtelijk aspect. Bij Legaltree vindt u expertise op het gebied van het omgevingsrecht en het algemene staats- en bestuursrecht, waaronder ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming en de vertaling daarvan in contracten met de overheid. Ook zijn we vertrouwd met aspecten van het ruimtelijk bestuursrecht in enge zin: omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en handhaving. Een extra specialisatie is die in het aanbestedingsrecht.

Duurzame Energie & Omgeving
Mededinging & Aanbesteding

Huurrecht

Vragen over huurbeëindiging, indeplaatsstelling, huurprijswijziging, renovatie, afwijkende bedingen, gebreken, overlast en verboden onderhuur? Legaltree kent alle ins en outs van het huurrecht. Van woonruimte en kantoorruimte tot winkelruimte en ongebouwde onroerende zaken. Die kennis gebruiken we niet alleen voor een helder advies, maar ook als het tot een proces komt.

Vastgoedrecht

Heeft u begeleiding nodig in procedures over koop- en verkoop, zoals wanprestatie, nakoming, verborgen gebreken, (bodem)verontreiniging, onderhoud, et cetera? Wilt u een helder antwoord op vragen op het gebied van zakelijke en beperkte rechten, waaronder recht van overpad, uitweg, overbouwing, erfpacht, opstal, appartementsrechten en verkrijgende- en bevrijdende verjaring? Bij Legaltree delen we onze kennis graag met u.

Partners