Conflictvermijding & -oplossing

Overal komen conflicten voor. Afspraken die niet worden nagekomen of anders uitgelegd, een partij die een andere partij opzettelijk of per ongeluk benadeelt met schade als gevolg, of overheidsingrijpen dat voor problemen zorgt. Gelukkig lost een conflict zich meestal op, al dan niet in goede harmonie. Maar er zijn ook conflicten die niet 1-2-3 de wereld uit zijn. Dan komt het aan op hulp. Die assistentie kan van meerdere kanten komen, zoals van een jurist, een advocaat, een mediator of een onderhandelaar.

Het is vooral de advocaat die de meeste slagkracht heeft in geval van een conflict. Advocaten hebben immers meer middelen tot hun beschikking om een oplossing te forceren, zoals beslag leggen, een procedure beginnen of een faillissement van de wederpartij aanvragen.

Heeft die advocaat ook nog eens proceservaring, dan kan hij of zij goed inschatten welke route het meest kansrijk is. Onderhandelen of juist drukmiddelen inzetten, zoals het opschorten van betalingen of andere maatregelen? Of direct gerechtelijke stappen nemen? Ook kan een advocaat op meerdere terreinen tegelijk actief zijn: hij kan onderhandelen én procederen.

Procederen – de rechter, een arbiter of tegen een overheidsorgaan – is voor Legaltree trouwens de laatste stap om een conflict uit de wereld te helpen. Ons doel is allereerst om de best mogelijke oplossing voor een partij te vinden. Dan gaat het niet alleen maar om de uitkomst van het conflict. Zeker zo belangrijk zijn de kosten en de tijd die een oplossing vragen. Ook de toekomstige relatie met de wederpartij kan een rol spelen. Aandacht voor het geschil in de media is weer een andere overweging. Eén voor één zaken die we vooraf zorgvuldig met u doornemen.

Pas daarna bepalen u en wij samen de vervolgstappen. Vaak kan een beslissing aan het begin van een geschil – of zelfs nog voor het een geschil is – al het verschil maken tussen een efficiënte oplossing of jarenlang procederen. Dreigt het toch op die lange procedure uit te lopen? Ook dan is het traject nog in een vroeg stadium gunstig te beïnvloeden.

  • Kort geding
  • Bodemprocedure
  • Zienswijze of bezwaar
  • Maatregelen voorafgaand aan een procedure (voorlopig getuigenverhoor/deskundigenbericht/beslagleggingen)

Partners