Contracten

Geen bedrijf zonder contracten. Als ondernemer heeft u vooral te maken met koop- en verkoopovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten: de overeenkomst van opdracht. Het contractenrecht kent er nog meer: distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. Opstellen, uitonderhandelen en beoordelen is werk voor specialisten: de specialisten van Legaltree. Ook staan we voor u klaar om toe te zien op het naleven van overeenkomsten.

Onze advocaten zijn thuis in alle soorten contracten. We hebben expertise in huis op het gebied van fusies en overnames, we zijn een veel gevraagd adviseur van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Expertise die we bijvoorbeeld inzetten bij herstructureringen, aansprakelijkheid en vraagstukken op het terrein van corporate governance.

Het voordeel van Legaltree? We hebben ook direct toegang tot expertise op die gebieden die nauw gerelateerd zijn aan contracten. Denk aan arbeidsrecht, huurrecht, mededingingsrecht en conflictoplossing. Ook daarvoor staan eigen specialisten voor u klaar.

Partners