Vennootschap & Onderneming

In het zakelijk verkeer komen veel overeenkomsten kijken, met name de koop/verkoopovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast is vaak sprake van distributie-, agentuur-, franchise- en samenwerkingsovereenkomsten. Heeft u een deskundig oog nodig bij het opstellen, uitonderhandelen, beoordelen of nakomen van overeenkomsten? Of slagkracht om de gemaakte afspraken af te dwingen? De partners van Legaltree staan voor u klaar, met specialistische kennis.

Ook voor de interne huishouding binnen een vennootschap heeft Legaltree de kennis in huis. We staan aan de basis van fusies en overnames en adviseren aandeelhouders, bestuurders en commissarissen bij herstructureringen, aansprakelijkheid en corporate governance-vraagstukken.

Een belangrijk voordeel van Legaltree is dat we ook alle expertise in huis hebben op die gebieden die er nauw aan verwant zijn, zoals het arbeidsrecht en het mededingingsrecht en op het gebied van conflictoplossing. Trouwens: Legaltree-partners zijn ook zelf ondernemer. Daarom begrijpen we als geen ander dat u zich liever bezighoudt met ondernemen dan met juridische vragen. Daarom gaan we doelgericht te werk. Het liefst door zaken minnelijk op te lossen, voortvarend als zaken of tijd daarom vragen.

Partners