Registratiedatum: Preferente beschermingsaandelen niet effectief?

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Registratiedatum: Preferente beschermingsaandelen niet effectief? ’, Ondernemingsrecht 2011/92, Wolters Kluwer.

Ingevolge art. 2:119 BW is iedere beursvennootschap gehouden om een registratiedatum vast te stellen aan de hand waarvan bepaald kan worden wie als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden tijdens de algemene vergadering. Preferente beschermingsaandelen, waarvan de houder is geregistreerd in het register van aandeelhouders van de vennootschap, kunnen niet buiten de registratiedatum gehouden worden. Dit betekent dat op de preferente beschermingsaandelen die na de registratiedatum zijn uitgegeven geen stemrecht kan worden uitgeoefend tijdens de algemene vergadering die op de registratiedatum volgt. In deze bijdrage behandelt de auteur of dit de effectiviteit van preferente beschermingsaandelen aantast. Daarbij besteedt hij aandacht aan de achtergrond en de ratio van de registratiedatum en gaat hij in op de laatste wijziging van art. 2:119 BW van 1 juli 2010.

Lees het volledige artikel hier.