Berichten

Nieuw boek Inbreuk op IE-rechten: alles wat bedrijven moeten weten over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

In de boekenserie IE in Bedrijf verschijnt op 6 februari een…

IE in Bedrijf (deel 6): Inbreuk op IE-rechten

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen,…

De Nederlandse proceskostenveroordeling: (nog steeds) een obstakel

Artikel M. Driessen, ‘De Nederlandse proceskostenveroordeling:…

IE in Bedrijf (deel 5): Online

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, 'IE in…

IE in Bedrijf (deel 4): Reclame

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…

IE in Bedrijf (deel 3): Vormgeving

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…

IE in Bedrijf (deel 2): Bescherming van ideeën

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…

IE in Bedrijf (deel 1): Handelsnamen en merken

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE…