WHOA

de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Legaltree nodigt u uit voor een gratis webinar over de WHOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, door Legaltree-partner Otto de Witt Wijnen.

Datum: dinsdag 8 december 2020
Tijd: 14:00-15:00 uur

Aanmelden

Aanmelden kan via dit formulier. Na aanmelding ontvangt u op maandag 7 december een link waarmee u kunt deelnemen aan het webinar.

Inhoud

Otto de Witt Wijnen, partner insolventierecht en herstructureringen, behandelt tijdens het webinar de werking van de WHOA die per 1 januari 2021 in werking treedt.

De WHOA stelt bedrijven met te hoge schulden in staat om door middel van een schuldsanering faillissement te voorkomen en aldus levensvatbare activiteiten te continueren. Het zogeheten dwangakkoord is ook bindend voor dwarsliggende schuldeisers en aandeelhouders. Een nieuwe herstructureringstool die in de huidige coronacrisis mogelijk veel onnodige faillissementen kan voorkomen.

Otto zal tijdens het webinar de volgende aspecten behandelen:

  • Uitganspunten van de WHOA
  • Hoe wordt het akkoord voorbereid en aangeboden?
  • Klassenindeling en stemming
  • Toezicht en goedkeuring door de rechtbank
  • Afkoelingsperiode
  • Gevolgen voor (duur)overeenkomsten
  • Casusbespreking
  • Vraag & Antwoord

Otto de Witt Wijnen

Otto de Witt Wijnen is gespecialiseerd in het insolventierecht en herstructureringen. In ruim twintig jaar tijd is hij in de insolventiepraktijk betrokken geweest bij grote en spraakmakende faillissementen. Hij heeft ook zelf veelvuldig als curator opgetreden. Met zijn ervaring als curator is Otto bij uitstek de juiste belangenbehartiger van ondernemers, schuldeisers en andere belanghebbenden in (dreigende) insolventiesituaties.

Ard van der Steur

Ard zal het webinar als moderator in goede banen leiden.