Antoinette Collignon benoemd als voorzitter externe klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Zij doet dit bij Pantar Amsterdam*.

*Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar (regulier) werk.