Te lezen in (Kostenverhogende omstandigheden; artikel 7:753 BW ten opzichte van ยง 47 UAV 1989). In Bouwrecht afl. 9 - september 2015.