Tag Archive for: bruikleen

[DUTCH] Op huur lijkende overeenkomsten (practice note)

W. Lever, 'Practice Note “Op huur lijkende overeenkomsten”',…

[DUTCH] Verzelfstandiging van sportcomplexen, de juridische vormen van ingebruikgeving

Article in Dutch W. Lever, 'Verzelfstandiging van sportcomplexen,…