O.S. van Beijeren & E.LJ. Bruyninckx, ‘De voorwaardelijk toegekende vergoeding: direct opeisbaar?’ in ArbeidsRecht 2015/7 , februari 2015. De aanleiding voor dit artikel is een recente uitspraak van de kortgedingrechter van Rechtbank Den Haag over de vraag of de...