Afschaffing van het recht op pleidooi Een nieuw uniform landelijk civiel procesrecht deel 2 Op dit moment zijn in Nederland twee procesrechtelijke regimes in civiele zaken van toepassing, afhankelijk van bij welke rechtbank wordt geprocedeerd. Wetsvoorstel 35 175[1]...