[DUTCH] Podcast Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

Simona Tiems

15 June, 2021

De Wet toetreding zorgaanbieders treedt waarschijnlijk in werking op 1 januari 2022. Wat is het doel van deze wet? Wat betekent deze wet voor startups en voor bestaande bedrijven in de zorg? Wie moet zich straks melden en wie moet een vergunning aanvragen? Wie moet zorgen voor een interne toezichthouder? Hoe verhoudt de Wtza zich tot de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen? Wat betekent deze wet voor de jaarverantwoordingsplicht? Verandert er met deze wet iets aan het verbod op een winstoogmerk in de zorg?

Legaltree-partner Simona Tiems, specialist gezondheidsrecht, in een gesprek met Legaltree directeur en oud-minister Ard van der Steur over de Wet toetreding zorgaanbieders.

About the author


Simona Tiems

Simona Tiems has been a specialist in health law for over 20 years. She advises healthcare providers in matters such as compliance with present and future legislation, medical disciplinary law, cooperation agreements, disputes regarding cooperation and (inadequate) performance issues of medical professionals, patients’ rights, issues relating to healthcare sector governance and privacy issues.

More from Simona Tiems