[DUTCH] Podcast aansprakelijkheid behandelend arts voor schade patiënt als gevolg van een gebrekkige hulpzaak

Recent zijn er twee arresten (ECLI:NL:HR:2020:1082 + ECLI:NL:HR:2020:1090)…

[DUTCH] Corona(tucht)klachten?

Terwijl gezondheidsrechtelijk Nederland de adem inhoudt in afwachting…

[Dutch] Podcast de rangwisseling van pandrechten

Recent is er een arrest (ECLI:NL:HR:2021:524) gewezen met betrekking…