Berichten

Eigen verantwoordelijkheid bestuursorgaan bij toepassing Wet Bibob

Te lezen in In Nederlands Juristenblad 2012/1033. Liesbeth has had articles published in, inter alia, Europe Law Publishing and the Encyclopaedia of International Commercial Litigation. See Dutch website for more publications.

Landkaart levensmiddelenrecht

Te lezen in Praktijkgids Waar&Wet, Sdu 2013

Sdu wettenverzameling Awb bestuurs

Te lezen in

In (proces)recht 2010, 2011, 2012

Eerder publiceerde zij onder andere in Europe Law Publishing, Encyclopedia of International Commercial Litigation.     

Roadmap to EU Food Law

Te lezen in Eleven international publishing / Sdu 2011

National public sector and private standard cases in the Netherlands

Te lezen in In Private Food Law , edited by Bernd M.J. van der Meulen, Wageningen Academic Publishers 2011.

Besluitbegrip en bestuurlijk rechtsoordeel

Te lezen in Besluitbegrip en bestuurlijk rechtsoordeel

The Marketing and Use of Feed – a new Regulation

Te lezen in European Food and Feed Law Review, issue 3, 2010.

OSS vanuit internationaal perspectief

Te lezen in In E.P.M. Thole, R. Scholten, W. Seinen (red.), Preadvies NVvIR Studiecommissie Open Source Software: “Open Source Software: een verkenning naar de juridische aspecten van open source software”, Elsevier 2006

Veilen en loten van (telefoon)nummers

Te lezen in Mediaforum nr. 11/12, Otto Cramwinckel Uitgever, 2004