Civielrechtelijke aspecten van de ‘cascade-inkoop’ en varianten daarop

Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Civielrechtelijke aspecten van de ‘cascade-inkoop’ en varianten daarop’, Ondernemingsrecht 2006/89, Wolters Kluwer.

Civielrechtelijke aspecten van de ‘cascade-inkoop’ en varianten daarop.

In dit artikel wordt beschreven op welke wijze een grootaandeelhouder een door hem gehouden belang in een beursvennootschap kan vervreemden aan deze beursvennootschap. De cascade-inkop blijkt in de praktijk vooral vanwege de tijdsduur een niet altijd aantrekkelijke methode te zijn. De auteur beschrijft een aantal alternatieven waarmee een grootaandeelhouder zijn belang aan de beursvennootschap kan vervreemden.

Lees het volledige artikel hier.