Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd.

 

 

Naam Hoofd­rechts­gebieden Sub rechts­gebieden
Antoinette van Beest Ondernemingsrecht Fusies en overnames, Vennootschappen
Olga van Beijeren Arbeidsrecht Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Medezeggenschap
Elisa Benhaim Strafrecht Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Milieu strafrecht, Internationaal strafrecht
Christine van den Berg Vastgoedrecht
Huurrecht Bedrijfsruimte, Woonruimte
Eunice Bruyninckx Arbeidsrecht Pensioenen, Collectief ontslag, Medezeggenschap, Internationaal arbeidsrecht
Wouter de Clerck Burgerlijk procesrecht
Antoinette Collignon Burgerlijk procesrecht Litigation
Letselschade
Renate Croes Strafrecht Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Milieu strafrecht
Marjolein Driessen Intellectueel eigendomsrecht
Rutger Evers Transport- en handelsrecht
Jacoline Gortzak Ondernemingsrecht Fusies en overnames, Vennootschappen
Onno Hakvoort Verbintenissenrecht
Karien Lagrouw Bestuursrecht
Omgevingsrecht Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht
Willemijn Lever Vastgoedrecht Burenrecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht
Huurrecht Bedrijfsruimte, Woonruimte
Max van Leyenhorst Burgerlijk procesrecht Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation
Verbintenissenrecht
Mark Lim Vastgoedrecht Bouwrecht
Linda Mantel Ondernemingsrecht Fusies en overnames
Tamara Novakovski Verbintenissenrecht
Sander Oorthuys Burgerlijk procesrecht Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation
Verbintenissenrecht
Niek Peters Burgerlijk procesrecht Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation
Verbintenissenrecht
Marleen de Putter Ondernemingsrecht Agentuur en distributie
Economisch ordeningsrecht Mededingingsrecht
Bastiaan Siemers Financieel recht
Joyce Snijder Arbeidsrecht
Simona Tiems Gezondheidsrecht
Ondernemingsrecht Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen
Tuchtrecht Advocatentuchtrecht, Medisch tuchtrecht
Robrecht Timmermans Notariaat
Irene Verheijen Economisch ordeningsrecht
Bestuursrecht Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht
Carolien van Weering Gezondheidsrecht
Letselschade
Marjolein Westerbeek Arbeidsrecht Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Medezeggenschap, Internationaal arbeidsrecht
Taco Wiersma Burgerlijk procesrecht Arbitrage, Beslag- en executierecht, Litigation
Transport- en handelsrecht
Bart Wilton Ondernemingsrecht Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen, Bestuurdersaansprakelijkheid
Verbintenissenrecht
Otto de Witt Wijnen Ondernemingsrecht Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen, Bestuurdersaansprakelijkheid
Insolventierecht Faillissement, Surseance van betaling
Danielle Zwartjens Gezondheidsrecht

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.