De WKKGZ, what’s new?

Simona Tiems en Carolien van Weering in Leading Lawyers Gezondheidsrecht Magna…

Een jaar WWZ: ontslag moeilijker maar bij succes goedkoper

Heeft de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het beoogde doel bereikt…