Eervol lidmaatschap IATL voor Antoinette Collignon

Tijdens de jaarvergadering van de International Academy of Trial Lawyers (IATL) op 5 april 2017, is Antoinette Collignon van advocatenkantoor Legaltree toegetreden als lid.

De beroemde Academie bestaat uit een select gezelschap van maximaal 500 leden uit de Verenigde Staten en 140 leden uit overige landen. Antoinette Collignon, gespecialiseerd in grensoverschrijdende aansprakelijkheids- en letselschadezaken, is het eerste en enige Nederlandse lid. De IATL selecteert haar leden op basis van een uitgebreid assessment van kennis en vaardigheden in de civielrechtelijke en/of strafrechtelijke praktijk. De Academie laat slechts leden toe die op het hoogste niveau werkzaam zijn. Lidmaatschap staat open voor advocaten die voor slachtoffers optreden en voor advocaten die de belangen dienen van gedaagde partijen. Screening vindt met uiterste zorgvuldigheid plaats door collega advocaten en door leden van de rechterlijke colleges. Mevrouw Collignon scoorde hierop uitzonderlijk hoog.

De International Academy of Trial Lawyers is opgericht in 1954 en richt zich op de studie van het recht in brede zin. Zij waakt over de kwaliteit van het rechtsbedrijf, draagt bij aan de sturing van de rechtsontwikkeling en is daarnaast betrokken bij bewaking van de integriteit.

Antoinette Collignon inducted into the prestigious IATL

Antoinette Collignon was recently inducted into the International Academy of Trial Lawyers (IATL) at their Annual Meeting on 5 April, 2017. 

The distinguished Academy is made up of a select group of no more than 500 fellows from the United States and 140 fellows from other countries. Antoinette Collignon, who specialises in cross-border cases involving liability and personal harm, is the first and only member from the Netherlands. The Academy seeks out, identifies, acknowledges and honors those who have achieved a career of excellence through demonstrated skill and ability in jury trials, trials before the court and appellate practice.  Members are engaged in civil practice on both the plaintiff’s and the defendant’s side of the courtroom, and the trial of criminal cases.  The Academy invites only lawyers who have attained the highest level of advocacy.  A comprehensive screening process identifies the most distinguished members of the trial bar by means of both peer and judicial review.  Ms. Collignon has been evaluated by her colleagues and the judges in her jurisdiction and has been highly recommended by them as possessing these qualifications and characteristics.

Chartered in 1954, the Academy’s general purposes are to cultivate the science of jurisdiction, promote reforms in the law, facilitate the Administration of Justice, and elevate the standards of integrity, honour and courtesy in the legal profession.  

Vandaag verschenen: ‘Reclame’, deel 4 van IE in Bedrijf

Reclame , deel 4 van IE in Bedrijf is een must read voor ondernemers, bedrijven én de reclame-industrie.

Na drie succesvolle eerdere delen verschijnt vandaag ‘Reclame’, deel 4 in de achtdelige reeks over intellectueel eigendom (‘IE’) uitgegeven door Legaltree Publishers. Geen theoretische beschouwingen, maar net als de eerste delen, een écht praktisch handboek voor iedereen die geen risico’s wil nemen als het gaat om de bescherming en het gebruik van intellectueel kapitaal

Juridische expertise helder uiteengezet 

Dit nieuwe deel van IE in Bedrijf is het eerste en enige boek over reclame dat zo volledig alle juridische aspecten belicht. Opnieuw geschreven in de inmiddels bekende begrijpelijke taal en vol met aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Dat reclame een sterk visueel gericht vakgebied is, vindt z’n weerslag in dit boek. De cases worden ruimschoots door beelden ondersteund. Mede daardoor is dit deel aanmerkelijk dikker geworden. De auteurs, Marjolein Driessen (advocaat/partner bij Legaltree en IE-specialist) en Theo-Willem van Leeuwen (merkenjurist en eigenaar van merkenbureau Abcor), zijn er opnieuw in geslaagd juridische expertise te vertalen in direct bruikbare en toepasbare tips voor iedereen die met reclame te maken heeft en die wil weten waar de juridische grenzen liggen. Een hoofdstuk over misleidende reclame in de voedingsindustrie is geschreven door gastauteur Irene Verheijen-Scholten, een expert op dit gebied en eveneens advocaat/partner bij Legaltree. 

Reclame raakt de identiteit van merken en bedrijven

Reclame is niet weg te denken uit ons leven. We worden er dag in dag uit en vrijwel overal mee geconfronteerd. Dus ook in de juridische praktijk. Reclame raakt de identiteit van merken en bedrijven. Juist daarom zijn zaken op dit gebied voor betrokkenen vaak zwaarwegend. En ook daarom valt er over reclame meer te schrijven dan er in een boek past. In IE in Bedrijf – Reclame gaan Driessen en Van Leeuwen in op de belangrijkste onderwerpen, zoals vergelijkende en misleidende reclame, de regels die gelden bij online media, gebruik van portretten of characters , inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en ambush marketing . Het boek staat, nog meer dan de eerste drie delen van IE in Bedrijf , boordevol praktijkvoorbeelden, tips en fabels. IE in Bedrijf – Reclame is hierdoor onmisbaar voor zowel ondernemingen die hun intellectueel eigendom willen beschermen, als voor de reclame-industrie zelf. Wegwijzer in een woud van regelgeving Merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, portretrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht. Het intellectuele eigendomsrecht dat een grote rol speelt in reclame, omvat een verzameling wettelijke regelingen waar veel ondernemers niet meer uit komen. Het oerwoud lijkt vaak ondoorgrondelijk. Dit heldere handboek verschaft echter waar mogelijk duidelijkheid. “Het komt veel voor dat geen juridisch advies wordt ingewonnen of dat advies wordt gegeven door juristen die geen specialist zijn op dit gebied. Dat leidt regelmatig tot verkeerde adviezen en onnodige rechtszaken die veel energie, tijd en geld kosten. Dat willen we met deze serie boeken helpen voorkomen.” , aldus de auteurs. 

Het boek is als eBook gratis te downloaden via www.ie-inbedrijf.nl. Een hard copy versie is vanaf ongeveer 15 mei a.s. te bestellen via Bol.com. 

Antoinette Collignon inducted into the International Academy of Trial Lawyers

On 7 April Antoinette Collignon will be inducted into the International Academy of Trial Lawyers in San Diego, California.

IE in Bedrijf (deel 4): Reclame

Boek Marjolein Driessen & Theo-Willem van Leeuwen, ‘IE in Bedrijf Deel 4 – Reclame’, Legaltree Publishers: april 2017.

In deel 4 gaan Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen in op reclame en intellectuele eigendomsrechten. Reclame is geen echt onderdeel van IE, maar het houdt wel sterk verband met elkaar. Merken worden vaak gebruikt in reclame, net als materiaal waarop andere IE-rechten rusten (zoals auteursrecht en portretrecht). Vaak is bedrijfscommunicatie ook een vorm van reclame maken. In deel 4 worden de belangrijkste onderwerpen op het vlak van reclame behandeld, zoals vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van merken in reclame, de regels die gelden bij online reclame (zoals AdWords en sociale media), gebruik van (andermans) portretten/characters in reclame, inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en ambush marketing.

Zie website IE in Bedrijf.