Artikel ‘Rapport wel of niet uitleveren?’ in Gevaarlijke lading, april 2018. Als er een incident plaatsvindt bij een bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt, wordt er veelal een intern onderzoek gestart. Dat wordt gedaan om soortgelijke incidenten in de toekomst te...