Maand: juni 2022

Hoe schrijf je kortere processtukken?

De gerechtshoven mogen in procesreglementen (en in iedere individuele zaak) beperkingen stellen aan de omvang van processtukken en daaraan de consequentie verbinden dat een processtuk wordt geweigerd, aldus de Hoge Raad in HR 3 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:824. Partijen...