Belangrijke wijzigingen arbeidsmarkt De hervorming van de arbeidsmarkt is al enige tijd onderwerp van gesprek. Inmiddels heeft het kabinet met vakbonden en werkgeversorganisaties overeenstemming bereikt over de uitwerking van voorstellen voor een toekomstbestendige...