Artikelen door Irene Verheijen

Speciale uitgave European Food and Feed Law Review

De European Food Law Association (EFLA) viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Een van de hoogtepunten van de jubileumviering is een speciale uitgave van de European Food and Feed Law Review (EFFL), geschreven door leden van EFLA en geheel gewijd aan het (Europees) levensmiddelenrecht in de afgelopen vijftig jaar. Legaltree partner Irene Verheijen, President van […]

Podcast Farm to Fork strategie van de Europese Commissie in het kader van de Green Deal

Wat is de Farm to Fork strategie? Welke impact heeft dit op de bestaande voedselproductie, – marketing en – verkoop? Is dit ambitieuze beleid haalbaar en hoe wordt het uitgevoerd? Wat is het te verwachten eindresultaat? Wat doe ik als Nederlands bedrijf met nieuwe regelgeving op grond van dit beleid? Welke belangrijke thema’s worden met […]

Coronasluiting bij clusters kan niet zomaar

Zojuist hebben Legaltree-partners Liesbeth Driest en Irene Verheijen voor de tweede keer in evenzoveel werkdagen geadviseerd over dreigende sluiting bij een ‘cluster’ van Corona-besmettingen. Het lijkt erop dat de veiligheidsregio’s, burgemeesters en GGD’en over het hoofd zien dat er een overtreding moet worden geconstateerd voordat tot sluiting kan worden overgegaan. De enkele constatering van de […]

Landkaart Levensmiddelenrecht (Editie 2019)

Boek Irene Verheijen, Theo Appelhof, Bernd van der Meulen en Sofie van der Meulen, Landkaart Levensmiddelenrecht (Editie 2019), Den Haag: Sdu Uitgevers 2018. De levensmiddelensector is één van de meest gereguleerde sectoren in de Europese Unie en dus ook in Nederland. Wekelijks komen er twee tot drie nieuwe wetteksten of wijzigingen bij. Met zoveel bomen […]