Sancties

Sancties kunnen zowel door strafrechtelijke als bestuursrechtelijke autoriteiten worden opgelegd. Toezichthouders, handhavers en opsporingsdiensten bestaan in veel vormen en gedaanten. Naast de politie kunnen ook veel andere overheidsdiensten bij de handhaving en het uiteindelijk opleggen van sancties betrokken zijn. In het verlengde daarvan hebben ambtenaren van dergelijke hybride instanties vaak een bijzondere opsporingsbevoegdheid en kunnen zij hun “dubbele pet” zowel toezichthoudend als (bestuursrechtelijk en strafrechtelijk) handhavend opzetten. Het is voor een onderneming en haar betrokkenen niet altijd duidelijk op basis van welke bevoegdheid zij worden aangesproken en welke rechten en plichten zij in dat geval precies hebben.

Legaltree heeft expertise in huis om u bij vraagstukken over bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties bijstand te verlenen. Vooral bij incidenten (zoals een arbeidsongeval of een milieu-incident) en doorzoekingen (door de FIOD, AFM, ACM en/of de politie) zijn meerdere expertises van belang en is het raadzaam een team te vormen met de relevante specialisten.

Overheidsdiensten die betrokken kunnen zijn bij handhaving en oplegging sancties

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Autoriteit Consument & Markt (ACM)
  • Belastingdienst
  • Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst (FIOD)
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW, de voormalige Arbeidsinspectie)
  • Kansspelautoriteit (KSA)
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Omgevingsdiensten

Praktijkgebieden die van belang kunnen zijn bij handhaving en oplegging sancties

Duurzame Energie & Omgeving
Gereguleerde markten
Mededinging & Aanbesteding
Ondernemingsstrafrecht
Overheid & Onderneming

Onze in Sancties gespecialiseerde partners

Specialisatie