Irene Verheijen

Advocaat


Irene is gespecialiseerd in bestuursrecht en gereguleerde markten, waar de interactie tussen overheid en bedrijfsleven een belangrijke rol speelt. Zij adviseert ondernemingen op het gebied van compliance met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving. De focus ligt daarbij op regulering van levensmiddelen, farmacie, gezondheidszorg en kansspelen.

Specialisatie

Irene procedeert regelmatig voor of tegen overheden, in het bijzonder tegen toezichthouders in gereguleerde markten. Het kan daarbij onder meer gaan over vergunningverlening, bestuurlijke handhaving (handhavingsmaatregelen door (semi-)overheidsinstanties zoals een last of bestuurlijke boete), openbaarmaking van documenten (Wet openbaarheid van bestuur), overheidsaansprakelijkheid en subsidieverlening.

Werkervaring

Irene startte haar juridische carrière als juridisch adviseur bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). In 2002 stapte ze over naar de advocatuur. Van 2002 tot 2009 was zij werkzaam bij Van Mens & Wisselink, met als specialisaties (economisch) bestuursrecht, gereguleerde markten (farma/food, gezondheidszorg en kansspelen), mededingingsrecht, intellectuele eigendom en privacyrecht. Daarna werkte zij ruim een jaar bij Dijkstra Voermans Advocatuur als senior advocaat medewerker/manager. In 2010 maakte zij de overstap naar VMW Taxand waar zij partner werd in de sectie Markt en Overheid. Irene is sinds 2013 verbonden aan Legaltree.

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR)
 • European Food Law Association (EFLA)
 • Vereniging Farmacie en Recht (VFenR)
 • Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)
 • Vereniging voor Privacy en Recht (VPR)

Nevenfuncties

 • 2020-heden Voorzitter European Food Law Association (EFLA)
 • 2014-heden Bestuurslid European Food Law Association (EFLA)
 • 2013-heden Voorzitter klachtencommissie, Cardiologie Centra Nederland
 • 2012-heden Lid commissie van beroep algemene tuchtzaken, Koninklijke Nederlandsche Roeibond
 • 2013 Gastdocent levensmiddelenrecht, HAS Den Bosch
 • 2010-2017 Gastdocent Executive MBA food and finance, Nyenrode Business Universiteit
 • 2009-2015 Docent levensmiddelenrecht Food Law Academy (Wageningen Universiteit / Wageningen Business School)
 • 2008-2018 Bestuurslid European Food Law Institute
 • 2007-2013 Docent bestuursprocesrecht Nederlandse Orde van Advocaten

Opleidingen

 • Diverse opleidingen en cursussen op het gebied van (economisch) bestuursrecht, ondernemingsrecht, intellectuele eigendom, farmaceutisch recht, levensmiddelenrecht en privacyrecht
 • Hastings College of the Law, San Francisco (VS)
 • Universiteit Leiden (Nederlands civiel recht)