Het boek De deelgeschilprocedure, geschreven door Legaltree-partner Antoinette Collignon, is vandaag verschenen bij Wolters Kluwer. De deelgeschilprocedure biedt u een totaaloverzicht van de regeling van de deelgeschilprocedure, inclusief wetsgeschiedenis en jurisprudentie. De hoofdstukken geven u praktische handvatten bij uiteenlopende kwesties die zich voordoen bij de toepassing van de deelgeschilprocedure. U kunt het boek hier bestellen.

De deelgeschilprocedure wordt veel gebruikt in de praktijk. De wet is bedoeld om het buitengerechtelijke traject bij de afhandeling van personenschade te versterken. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij slachtoffers van ongevallen en medische fouten. Deze gelijknamige publicatie verstrekt praktische informatie en vormt een onmisbare kennisbron wanneer u als professional in aanraking komt met de deelgeschilprocedure. In deze uitgave maakt u kennis met:

  • De begroting van de kosten van het deelgeschil
  • Bewijsvoering in de deelgeschilprocedure
  • De aard en het doel van de regeling
  • De wettelijke bepalingen
  • Bewijsvoering in deelgeschil
  • Het hoger beroep
  • Het speciale kostenregime
  • Diverse onderwerpen die in deelgeschil aan bod komen
  • Procedures als alternatief voor de deelgeschilprocedure

Deelgeschilprocedure in personenschadepraktijk

De deelgeschilprocedure komt voort uit de behoefte van de letselschadepraktijk om het letselschadetraject sneller en soepeler te laten verlopen. Het gaat om een procedure die laagdrempelig is en partijen de mogelijkheid geeft om na een oordeel van de rechter verder met elkaar te onderhandelen over de regeling van de zaak. De deelgeschilprocedure heeft geleid tot een groot aantal uitspraken, waardoor leerstukken die in de letselschadepraktijk spelen zich in hoog tempo verder hebben kunnen ontwikkelen.

Bent u werkzaam in de personenschadepraktijk? Dan is deze praktische verkenning van de deelgeschilprocedure bij uitstek geschikt voor u. Ook verzekeraars, schaderegelaars en advocaten hebben baat bij een totaaloverzicht van deze wet. Tot slot vormt de titel een bron van informatie voor rechters en studenten.