Berichten

Wanneer is fout ook goed fout? Beroepsaansprakelijkheid van advocaten onder de loep (A closer look at lawyers’ professional liability).

Authors: J.M.L. van Duin, T. Novakovski, C.B. Vreede.

Lees het artikel

Verkeersrecht ANWB

Interview Verkeersrecht met het kernteam. In VR 2015/77.

Lees het artikel

‘The way forward in Europe’, een verslag van het lustrumcongres van PEOPIL

Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP), nummer 4, 2012

Lees het artikel

New Dutch Private International Law, a step towards Europeanisation of private international law

In PEOPIL bulletin maart 2012

Lees het artikel

Codificatie en consolidatie van het Nederlandse internationaal privaatrecht door het nieuwe boek 10 BW

Uit PIV-Bulletin. februari 2012

Lees het artikel