In Tijdschrift voor Arbitrage (TvA 2015/6). Lees het artikel