Berichten

Podcast Wanneer moet of mag een arts zijn geheimhoudingsplicht doorbreken?

Wat is de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van artsen?…

Podcast aansprakelijkheid behandelend arts voor schade patiënt als gevolg van een gebrekkige hulpzaak

Recent zijn er twee arresten (ECLI:NL:HR:2020:1082 + ECLI:NL:HR:2020:1090)…