Na geruime tijd van onduidelijkheid, is onlangs vastgesteld in welke gevallen een fonds voor gemene rekening (FGR) zijn ultimate beneficial owners (UBO's) moet registeren in het UBO-register. In lijn met eerdere ontwikkelingen geldt deze verplichting niet meer voor...