Vordert het Openbaar Ministerie een calamiteitenrapport? Lees dan eerst deze column in Zorgvisie. Goed intern onderzoek kan niet plaatsvinden als zorgverleners er rekening mee moeten houden dat wat zij vertellen later in een openbare strafzitting behandeld wordt....