Artikel M.C. van Leyenhorst, ‘Staatsimmuniteit en de bestemming van goederen van vreemde staten’, BER 2020/159, SDU. Een executoriale titel tegen een vreemde staat kan in Nederland, alsook in de meeste andere landen, ten uitvoer gelegd worden. In Nederland gelden...