Berichten

Rome II-verordening en verjaring

Bij internationale niet-contractuele vorderingen waarop Rome…

Rome II-verordening en verjaring

Bij internationale niet-contractuele vorderingen waarop Rome…

Rome II en overlijdensschade. Uitleg van het begrip schade.

Bij grensoverschrijdende overlijdensschade kan het voorkomen…