Artikel mr. dr. R.A.F. Timmermans, ‘Ontwikkelingen rondom de stichting continuïteit’, Ondernemingsrecht 2018/13, Wolters Kluwer. De mogelijkheid om zich te beschermen door uitgifte van preferente aandelen is een in Nederland veelvuldig gebruikt beschermingsmiddel....