Willemijn Lever

Advocaat

Willemijn Lever MRICS is sinds 2002 advocaat en gespecialiseerd in het huurrecht en het vastgoedrecht.
Zij treedt op voor onder meer gemeenten, waterschappen, vastgoedbeleggers, zorginstellingen en woningstichtingen.

Willemijn heeft een bijzondere interesse in zaken op het snijvlak van het publiekrecht en het privaatrecht.

Specialisatie

Op het gebied van het huurrecht (kantoor- en winkelruimte alsmede woonruimte - waaronder ligplaatsen - en ongebouwd onroerend goed) houdt zij zich, zowel adviserend als procederend, onder meer bezig met renovatie, herontwikkeling en transformatie, huurbeëindiging, indeplaatsstelling, gebreken en huurprijswijziging en -indexatie. Ook due diligence onderzoeken vormen onderdeel van haar praktijk.

Binnen het vastgoedrecht adviseert zij haar cliënten onder andere bij vraagstukken over koop en verkoop van onroerende zaken, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, burenrecht en verkrijgende/bevrijdende verjaring (snippergroen). Ook procedeert zij met regelmaat over dergelijke vastgoedkwesties.

Cliënten waarderen bij haar de hoge juridische kwaliteit met een oplossingsgerichte insteek. Integriteit vormt voor Willemijn een belangrijke kernwaarde.

Werkervaring

Willemijn is haar loopbaan begonnen bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk. Vervolgens heeft zij haar carrière voortgezet bij La Gro en Geelkerken Linskens (inmiddels gefuseerd tot La Gro Geelkerken), waarbij zij haar focus steeds meer heeft verlegd naar de (civiele) vastgoedpraktijk en de huurrechtpraktijk. Bij BRICKS heeft zij zich verder gespecialiseerd in het (commerciële) huurrecht. Sinds 1 mei 2017 is Willemijn partner bij Legaltree.

Willemijn is ruim 12 jaar lid geweest van een Bezwaarschriftencommissie (Lisse en HLT Samen), waarvan de laatste 7 jaar als (plaatsvervangend) voorzitter.

Lidmaatschappen & nevenfuncties

 • Lid Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA)
 • Lid Vereniging van Vastgoedjuristen (VVJ)
 • Lid Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), werkgroep Wonen
 • Lid First Ladies of Law by Magna Charta
 • Docent Haagse Orde van Advocaten (Huurrecht)
 • Auteur Sdu OpMaat Huurrecht+ (“Op huur lijkende overeenkomsten” en “Wet goed verhuurderschap”)

Opleidingen

 • Schonewille & Schonewille, specialisatieopleiding Mediation Advocacy
 • RICS, Management Consultancy
 • Vereniging van Huurrechtadvocaten, Specialisatieopleiding Huurrecht
 • Instituut voor Bouwrecht, Specialisatieopleiding Publiekrechtelijk Bouwrecht
 • Grotius Academie, Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht
 • University of Amsterdam, Nederlands recht (doctoraal)
 • Universiteit Leiden, Nederlands recht (propedeuse)