Christine van den Berg

Advocaat

Christine van den Berg is specialist in het vastgoedrecht waaronder het civiel bouwrecht en het huurrecht.

Specialisatie

Op het gebied van bouwrecht en algemeen vastgoed houdt zij zich bezig met het opstellen en beoordelen van contracten voor aan- of verkoop van onroerende zaken, bouw en projectontwikkeling. Zij verleent rechtsbijstand in civielrechtelijke procedures en arbitrages en adviseert bij bouwgeschillen.

Op het terrein van huurrecht staat Christine haar cliënten bij met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, in het bijzonder van bedrijfs- en woonruimte. Zij adviseert over of voert procedures uit omtrent renovatieprojecten, overlastproblemen, gebreken, ontbindingen en ontruimingen. Daarnaast voert zij procedures en behandelt zij geschillen op het gebied van huurrecht. Ook voert zij due diligence onderzoek en risico-inventarisaties uit.

Christine’s motto: ‘Ik streef naar snel en pragmatisch handelen op hoog niveau, waarbij het belang van de cliënt centraal staat.’

Werkervaring

Christine van den Berg werkte van 2006 tot 2012 bij Van den Herik & Verhulst Advocaten. De eerste drie jaar als Salaried Partner en hoofd van de sectie Vastgoed (Huur-, Bouw- en Aanbestedingspraktijk). In 2009 werd zij benoemd tot aandeelhouder/bestuurder. Haar functie als Sectiehoofd Vastgoed bleef zij daarnaast vervullen. Eerder werkte Christine vijf jaar als advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen NV in Rotterdam in de sectie Commercieel Vastgoed, met als specialisatie Huur- en Bouwrecht. Zij startte haar carrière na haar studie Nederlands Recht bij Schaap en Partners te Rotterdam.

Lidmaatschappen & nevenfuncties

 • Vereniging voor Huurrecht Advocaten (VHA)
 • Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
 • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
 • Gastdocent voor diverse opleidingsinstituten, waaronder Van Diemen & Van Gestel, Nederlandse Orde van Advocaten, Instituut voor Juridische Opleiding en de Wagner Group

Zij is sinds 2019 lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Elan Wonen in Haarlem en sinds 1 januari 2020 voorzitter van diezelfde Raad van Commissarissen.

Per 1 januari 2022 is zij  benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van De Groeiling, interconfessionele scholengemeenschap voor primair onderwijs in Gouda e.o.

Voordien was zij jarenlang voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningcorporatie Woonstede in Ede. Daarnaast treedt zij regelmatig op als docent en geeft zij trainingen en cursussen op het gebied van huur- en bouwrecht als op het gebied van commissariaat/toezichthouden en de daaraan verbonden governancevraagstukken voor cliënten en collega’s.

Opleidingen

 • Masterclass Professional Governance
 • Verdieping Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht
 • Grotius Europees en Nederlands Aanbestedingsrecht
 • Verdieping Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed
 • Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed
 • Postacademische specialisatie opleiding Huurrecht
 • Postacademische specialisatie opleiding Civiel Bouwrecht
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederlands Recht)

Meer van Christine Van den Berg

Lees meer
Lees meer

Specialisatie

Featured Image