Mededinging

Legaltree biedt expertise op het gebied van mededinging.

Doel van het mededingingsrecht is om eerlijke kansen creëren voor zoveel mogelijk spelers op de markt. In het mededingingsrecht draait het om (het voorkomen van) kartelovertredingen, het concentratietoezicht van ACM en de Europese Commissie en het verbod op het misbruik van economische machtsposities. Wij staan u niet alleen bij met advies, maar ook tijdens procedures. Een groot deel van ons werk bestaat uit het adviseren van ondernemingen om mededingingsrechtelijke problemen te voorkomen.

Dat doen we op een pragmatische manier: óf u krijgt van ons een oplossing, óf u krijgt een helder advies. Ook staan we ondernemingen bij in procedures gericht tegen besluiten van ACM en adviseren we voorafgaand of tijdens dawn raids (onaangekondigde onderzoeken door ACM). We hebben ervaring met het melden van concentraties bij ACM en adviseren geregeld over verticale afspraken (distributie, franchise en agentuur), non-concurrentiebedingen, gezamenlijke ontwikkeling en mededingingsrechtelijke compliance.

Cliënten

Onze cliënten zijn onder meer zorginstellingen, maakbedrijven, producenten, importeurs, distributeurs, ondernemingen in de culturele sector, energiemaatschappijen en agrarische ondernemingen.

Mededingingsrecht

Om eerlijke concurrentie te bewaken, is in 1998 de Mededingingswet ingevoerd en houdt de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) toezicht op het naleven van de mededingingsregels.

Het mededingingsrecht stelt grenzen aan de samenwerking tussen bedrijven en verbiedt kartelvorming en misbruik van economische machtsposities. Op grond van de wet is het bovendien soms nodig voorgenomen fusies, overnames of joint ventures te melden bij de ACM en kan staatssteun verboden zijn. Op overtreding van de mededingingsregels staan hoge boetes en afspraken in strijd met de mededingingsregels zijn nietig. Wie deelneemt aan een kartel kan worden geconfronteerd met schadeclaims van afnemers.

Het is daarom verstandig scherp te zijn op naleving van de mededingingsregels. Houd er bovendien rekening mee dat het mededingingsrecht ook regels geeft voor bijvoorbeeld afspraken over exclusieve samenwerking, non-concurrentiebedingen, distributie, franchise, agentuur en toelevering.

Legaltree adviseert over het mededingingsrecht en staat ondernemingen bij in procedures tegen de ACM en andere geschillen waarin het mededingingsrecht een rol speelt. We hebben ervaring met het melden van concentraties en adviseren en procederen geregeld over kartelboetes, samenwerking tussen ondernemingen, kartelschades, compliance, misbruik van machtspositie en verboden staatssteun.