Kunnen zorgverleners tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn als ze werken in een onderbezette situatie? En als Fase 3 (code zwart) wordt afgekondigd? Helaas gebeurt het regelmatig dat zorgverleners stoppen met hun vak naar aanleiding van een tuchtprocedure. Dat kunnen we...